HGC814/2015
ID intern unic:  361820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 814
din  06.11.2015
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr.904 din 13 noiembrie 2013
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 907
    În temeiul articolului 1 punctul 62) din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art.1002), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1 punctul 11 subpunctul 3) şi punctul 15, după cuvîntul „verde” se introduc cuvintele „sau albastru”;
    2) anexa nr.2:
    la punctul 12 subpunctul 2), după cuvîntul „verde” se introduce cuvîntul „ , albastru”;
    la punctele 13 şi 20, după cuvîntul „verde” se introduc cuvintele „sau albastru”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 814. Chişinău, 6 noiembrie 2015.