DPO1816/2015
ID intern unic:  361857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1816
din  12.11.2015
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenței Sale doamnei Angela MERKEL
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 570
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă Excelenței Sale doamnei Angela MERKEL, Cancelar Federal al Republicii Federale Germania, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor moldo-germane de prietenie şi colaborare și pentru susținerea constantă a eforturilor de integrare europeană ale Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1816-VII. Chişinău, 12 noiembrie 2015.