BMMPSF2253/2015
ID intern unic:  361879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
BALANŢA Nr. 2253
din  20.11.2015
timpului de lucru pe anul 2016
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 2253
    balanța timpului de lucru pe anul 2016