HANREA244/2015
ID intern unic:  361881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 244
din  13.11.2015
privind tarifele la gazele naturale
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 2255     Data intrarii in vigoare : 20.11.2015
    Abrogată prin HANRE19 din 26.01.16, MO20-24/29.01.16 art.100; în vigoare 01.02.16


    În temeiul prevederilor art.8 alin.(1) lit.f), art.53 din Legea nr.123 din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale, Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.678 din 22.08.2014, în scopul asigurării securității energetice a statului, având drept principiu alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și întru ajustarea tarifelor la costurile reale, strict necesare pentru procurarea, transportarea, distribuția și furnizarea gazelor naturale, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele la gazele naturale, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 154/2015 din 18 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-205/1345 din 31.07.2015).
    3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

    Sergiu CIOBANU,                                                         Octavian LUNGU,
    Director                                                                          Director

    Iurie ONICA,                                                                 Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                          Director

    Nr. 244/2015. Chişinău, 13 noiembrie 2015.


Anexă

la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE

nr. ­­­244 /2015 din 13 noiembrie 2015

Tarifele reglementate la

gazele naturale


Denumirea

Tarif fără TVA (lei/ 1000 m3)

1. Tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz”

324,75

2. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de întreprinderile S.A. „Moldovagaz”, în mediu

inclusiv prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de*:

- înaltă presiune
- medie presiune
- joasă presiune
 
1 010,22
 
151,00
482,53

1 924,05

3. Tariful pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali în punctele de ieșire din rețelele de distribuție

76,20

4. Tarifele la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” din rețelele de distribuție, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz” pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali și a căror rețele de distribuție sunt:

- conectate la rețelele de înaltă presiune
- conectate la rețelele de medie presiune
 
 
 
 
5 633
5 872

5. Tarifele finale la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele**:

- de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale

- de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune

 
 
4 671
5 045
6 157
6 418
6 830

6.  Tarifele finale la gazele naturale furnizate centralelor electrice cu termoficare (CET), centralelor termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată

5 712

7.  Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul până la 30 m3 (inclusiv) lunar la un apartament (casă)***

6 556

8.  Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul ce depășește 30 m3 lunar la un apartament (casă)

6 830

    * Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.

    ** Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, stațiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.

    *** Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare.

    Notă:

    1. Tarifele finale la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale, tarifele pentru serviciul de distribuție și de furnizare a gazelor naturale sunt medii și pot fi diferențiate pentru întreprinderile înrudite prin decizia S.A. „Moldovagaz”.

    2. Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii și pentru întreprinderile care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz”, cu excepția cazurilor în care prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.