HGC823/2015
ID intern unic:  361901
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 823
din  20.11.2015
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 894
din 12 noiembrie 2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului
unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei”
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 925
    În temeiul art. 25 al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262-267, art. 1010) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului anexelor nr. 1 și nr.3, sintagma „Centrul Național de Sănătate Publică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătății Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) anexa la Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei se completează cu două compartimente noi cu următorul cuprins:

„VII. Utilizarea apei pentru exploatarea de pontoane, debarcadere

 şi alte structuri hidraulice pe terenul fondului de apă

1.

Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi asupra altor construcţii destinate folosinţei apelor

Agenţia „Apele Moldovei”,

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale,

Serviciul Piscicol
2.

Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, a construcţiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor

Agenţia „Apele Moldovei”,
Serviciul Piscicol
3.

Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare

Agenţia „Apele Moldovei”,
Serviciul Piscicol,

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

4.

Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei

Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătății Publice,

Serviciul Piscicol
5.

Rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei

Agenţia „Apele Moldovei”,

Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătății Publice,

Serviciul Piscicol
6.

Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei

Instituţia competentă de eliberarea autorizaţiei

VIII. Utilizarea apei pentru dezvoltarea şi exploatarea comercială

a plajelor şi a zonelor de agrement

1.

Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi asupra altor construcţii destinate folosinţei apelor

Agenţia „Apele Moldovei”,

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale,

Serviciul Piscicol
2.

Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, a construcţiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor

Agenţia „Apele Moldovei”,
Serviciul Piscicol
3.

Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare

Agenţia „Apele Moldovei”,
Serviciul Piscicol,

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

4.

Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei

Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătății Publice,

Serviciul Piscicol
5.

Rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei

Agenţia „Apele Moldovei”,

Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătății Publice,

Serviciul Piscicol
6.

Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei

Instituţia competentă de eliberarea autorizaţiei”.


    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                                  Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                         Stephane Christophe Bridе
    Ministrul mediului                                                                           Valeriu Munteanu

    Nr. 823. Chişinău, 20 noiembrie 2015.