HGC827/2015
ID intern unic:  361907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 827
din  20.11.2015
privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor
societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor,
scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse
şi serviciilor prestate
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 929
    În scopul executării prevederilor art. 4 alin. (18) lit. b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Poziţiile 7 şi 10 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse și serviciilor prestate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.182 din 13 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.232), cu completările ulterioare, se abrogă.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                       Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Anatol Arapu

    Nr. 827. Chişinău, 20 noiembrie 2015.