DPO1825/2015
ID intern unic:  361950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1825
din  19.11.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ion GUMENE
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 601
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -  Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei şi activitate managerială intensă, domnului Ion GUMENE, director de producție al Societăţii pe Acţiuni „Moldovahidromaş”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1825-VII. Chişinău, 19 noiembrie 2015.