DPO1829/2015
ID intern unic:  361954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1829
din  20.11.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor angajați
ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 604
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului artistic superior, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi succese în activitatea de creaţie, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Victoria MELNIC                 - rector;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Tatiana BEREZOVICOVA    - prorector
    doamnei Angela
    MOLODOJAN-MITIŞOV    - lector superior
    domnului
    Octavian ROMANESCU      - lector superior;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei Adela BLÂNDU     - lector superior
    doamnei
    Luminiţa GORCINSCHI       - şef de catedră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1829-VII. Chişinău, 20 noiembrie 2015.