OCNAS227/2015
ID intern unic:  361967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 227
din  24.09.2015
cu privire la publicarea Raportului privind
executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 2282
    Întru executarea prevederilor articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 155 din 30 iulie 2015 „Pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014”,
ORDON:
    Se prezintă spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014 (se anexează).

    VICEPREȘEDINTELE CASEI
    NAȚIONALE DE ASIGURĂRI SOCIALE                                  Alexei SÎCI

    Nr. 227-A. Chişinău, 24 septembrie 2015.


    raport

    formularul nr.2 CNAS

    formularul nr.2.1 CNAS

    formularul nr.3 CNAS

    bilanțul contabil

    raportul privind fluxul capitalului propriu

    raportul privind rezultatele financiare

    raportul privind fluxul mijloacelor bănești