DPO1839/2015
ID intern unic:  361988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1839
din  25.11.2015
privind conferirea distincţiilor de stat unui grup
de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 615
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienței producției agricole și contribuție la dezvoltare infrastructurii  social-economice, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BRAGARENCO Serghei  - director al Societății cu Răspundere Limitată
                                                „Antelis-Agro”, raionul Ştefan-Vodă
    CÎRPAC Alexei                -  agronom-şef al Cooperativei Agricole de
                                                Producţie „Balasinord”, raionul Briceni
    EVSTRATIEV Liubovi     -  maistru la Combinatul de Vinuri „Cricova” SA
    GUŢU Victor                    -  director al Societății cu Răspunde-re Limitată
                                                „AMG-Kernel”, raionul Soroca
    URICU Serghei                 -  director al Societății cu Răspunde-re Limitată
                                                 „Slohor-Uris”, raionul Rezina;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    DIMITROV Afanasie        -  conducător de brigadă în Cooperativa Agricolă
                                                 de Producție „Glia”, raionul Cantemir
    GONCEAR Serghei          -  director al Societăţii cu Răspunde-re Limitată
                                                „Daalar-Diuziu”, UTA Găgăuzia
    MAMALIGA Vasile          -  agronom-şef al Societății cu Răspundere Limitată
                                                 „Codru-ST”, raionul Străşeni
    MITIŞ Ilie                          -  director al Societății cu Răspunde-re Limitată
                                                 „Biamus-Prim”, raionul Sîngerei
    MORARU Gheorghe         -  cercetător ştiinţific la Institutul de Genetică,
                                                 Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei
                                                 de Ştiinţe a  Moldovei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1839-VII. Chişinău, 25 noiembrie 2015.