DPO1840/2015
ID intern unic:  361989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1840
din  25.11.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae ROPOT
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-359     art Nr : 616
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Nicolae ROPOT, şef de secţie în Aparatul preşedintelui raionului Sîngerei, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1840-VII. Chişinău, 25 noiembrie 2015.