DPO1841/2015
ID intern unic:  361990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1841
din  25.11.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vladimir LISENCO
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 617
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare şi înalt profesionalism, domnului Vladimir LISENCO, medic-şef al Centrului de Sănătate Publică Raional Cahul, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1841-VII. Chişinău, 25 noiembrie 2015.