DPO1848/2015
ID intern unic:  361996
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1848
din  27.11.2015
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 623
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de  judecător la  Curtea de Apel Chișinău următorii:
    BRÎNZA Liubovi
    DAȘCHEVICI Grigore
    EFROS Valeriu
    NIȚĂ Ștefan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1848-VII. Chişinău, 27 noiembrie 2015.