DPO1850/2015
ID intern unic:  361998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1850
din  27.11.2015
privind numirea domnului Veniamin CHIHAI
în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani,
municipiul Chișinău
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 625
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Veniamin CHIHAI se numește, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul  Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1850-VII. Chişinău, 27 noiembrie 2015.