DPO1852/2015
ID intern unic:  362001
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1852
din  27.11.2015
privind numirea domnului Alexandru ROȘCA
în funcția de judecător la Judecătoria Bălți
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 627
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Alexandru ROȘCA se numește, pe un termen de cinci  ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1852-VII. Chişinău, 27 noiembrie 2015.