DPO1858/2015
ID intern unic:  362138
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1858
din  03.12.2015
pentru promulgarea Legii privind importul
unor mijloace de transport
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 636
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 197 din 19 noiembrie 2015 privind importul unor mijloace de transport.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1858-VII. Chişinău, 3 decembrie 2015.