DPO1864/2015
ID intern unic:  362153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1864
din  07.12.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Societăţii cu Răspundere Limitată „LUKOIL-Moldova”
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 650
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea pieţei produselor petroliere din Republica Moldova şi contribuţie la aprovizionarea neîntreruptă a consumatorilor cu carburanţi, Societăţii cu Răspundere Limitată „LUKOIL-Moldova”  i  se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1864-VII. Chişinău, 7 decembrie 2015.