HCEC4090/2015
ID intern unic:  362198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4090
din  29.09.2015
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Găvănoasa, raionul Cahul
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2412     Data intrarii in vigoare : 29.09.2015
    Secretarul Consiliului comunal Găvănoasa, raionul Cahul, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Ivanov Vadim ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Găvănoasa îi revine candidatului supleant Sizov Vladimir de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
    1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ivanov Vadim ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Găvănoasa.
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Găvănoasa, raionul Cahul, candidatului supleant Sizov Vladimir de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    3. Se preavizează consilierul Sizov Vladimir asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                 Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                   Andrei Volentir

    Nr. 4090. Chişinău, 29 septembrie 2015.