HCEC4165/2015
ID intern unic:  362274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4165
din  29.09.2015
cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei
Electorale Centrale la București, România
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2487     Data intrarii in vigoare : 29.09.2015
    În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012 şi acceptînd invitația Autorității Electorale Permanente a României de a participa în cadrul seminarului ”Codificarea Dreptului Electoral”, care va avea loc în perioada 19-20 octombrie 2015 la București, România, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se deleagă, pentru perioada 18-21 octombrie 2015, domnul Ștefan Urîtu, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale și domnul Stanislav Bondari, consultant al Direcției juridice din cadrul Aparatului Comisiei, în vederea participării la seminarul ”Codificarea Dreptului Electoral”, care va avea loc în perioada 19-20 octombrie 2015 la București, România.
    2. Delegația se va deplasa la București cu automobilul personal al vicepreședintelui CEC pe traseul Chișinău-București-Chișinău.
    3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de combustibil, Cartea Verde și diurna conform legislației în vigoare.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                     Ştefan URÎTU

    Secretar                                                                       Andrei Volentir


    Nr. 4165. Chişinău, 29 septembrie 2015.