DPO1868/2015
ID intern unic:  362317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1868
din  08.12.2015
privind conferirea de distincţii de stat
doamnelor Maria DUCA și Angela PORT
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 659
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea științelor biologice, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică şi managerială prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei Maria DUCA     - rector al Universităţii Academiei de Ştiinţe
                                              a Moldovei;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Angela PORT    - prorector al Universităţii Academiei de Ştiinţe
                                              a Moldovei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1868-VII. Chişinău, 8 decembrie 2015.