HCEC4236/2015
ID intern unic:  362410
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4236
din  26.10.2015
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2595     Data intrarii in vigoare : 26.10.2015
    Secretarul Consiliului sătesc Iujnoe, raionul Cahul, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Focșa Gheorghe ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe îi revine candidatului supleant Echim Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Focșa Gheorghe ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Iujnoe.
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul, candidatului supleant Echim Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
    3. Se preavizează consilierul Echim Igor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                         Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                            Andrei Volentir


    Nr. 4236. Chişinău, 26 octombrie 2015.