DPO1876/2015
ID intern unic:  362468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1876
din  18.12.2015
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 671
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I următorilor:
    BABIN Oleg               - colonel de poliţie în rezervă
    PAVLOV Ştefan         - colonel de poliţie;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    ERIZANU Iurie           - maior de poliţie
    GROZA Corneliu         - colonel de poliţie
    MAXIAN Marin          - colonel de poliţie
    SCURTU Veaceslav    - locotenent-colonel de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1876-VII. Chişinău, 18 decembrie  2015.