HGO858/2015
ID intern unic:  362471
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 858
din  17.12.2015
cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2015-2017
pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 963
    În temeiul art. 32 și 139 lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi în vederea implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11 iulie 2011, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (se anexează).
    2. Monitorizarea și evaluarea implementării Planului de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 se pune în sarcina Ministerului Educației.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Mircea Buga

    Nr. 858. Chişinău, 17 decembrie 2015.


    anexa