HGO867/2015
ID intern unic:  362480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 867
din  18.12.2015
cu privire la transferul unei zile
de odihnă din anul 2016
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 972
    În conformitate cu prevederile articolului 111 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul organizării optime a timpului de muncă și de odihnă în anul 2016, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ziua de 12 martie se consideră zi lucrătoare, iar 7 martie – zi de odihnă.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în ziua de 12 martie, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Gheorghe BREGA


    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Mircea Buga

    Nr. 867. Chişinău, 18 decembrie 2015.