HGO879/2015
ID intern unic:  362490
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 879
din  23.12.2015
cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu
lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 980
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, în mărime de 5050 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Stephane Christophe Bridе
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Mircea Buga

    Nr. 879. Chişinău, 23 decembrie 2015.