DPO1881/2015
ID intern unic:  362578
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1881
din  22.12.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ion PACIU
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 687
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii  cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul arhitecturii şi urbanisticii, contribuţie la proiectarea unor obiecte de menire productivă şi social-culturală şi înalt profesionalism, domnului Ion PACIU, inginer-şef la Institutul Municipal de Proiectări „Chişinăuproiect”, i  se  conferă  Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1881-VII.  Chişinău, 22 decembrie 2015.