HGO883/2015
ID intern unic:  362583
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 883
din  28.12.2015
cu privire la acreditarea și retragerea dreptului de organizare
a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul
Drept în instituțiile de învățămînt superior
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 985
    În temeiul prevederilor art.113 alin.(4) și art.114 alin. (9) și (10) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), în scopul executării prevederii pct.7.2.1. subpct.1 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.109-112, art.371), precum și în baza evaluării externe realizate de Agenţia Estoniană de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior și Profesional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista instituțiilor de învățămînt superior cu programe acreditate de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept, conform anexei nr.1;
    Lista instituțiilor de învățămînt superior cărora li se retrage dreptul de organizare a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept, conform anexei nr.2.
    2. Instituțiile de învățămînt superior cu programe de master acreditate vor implementa recomandările menționate în rapoartele de evaluare externă, iar Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional va monitoriza procesul de implementare a recomandărilor de către instituțiile de învățămînt superior, conform rapoartelor de evaluare externă a acestora.
    3. Ministerul Educaţiei va ţine cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea locurilor bugetare în planurile de înmatriculare și la aprobarea noilor programe de studii superioare de master (ciclul II)  în domeniul Drept.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                             Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu

    Nr. 883. Chişinău, 28 decembrie  2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2