HGC888/2015
ID intern unic:  362588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 888
din  28.12.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 43 din 2 februarie 2010
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 990
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 2 februarie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Relaţii Interetnice, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 18-19, art. 80), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1)  anexa nr. 1:
    la punctele 2 şi 6, cuvintele  „ , susţinerii diasporei moldoveneşti” se exclud;
    la punctul 7 subpunctul 1), cuvintele „şi susţinerii diasporei moldoveneşti” se exclud;
    punctul 8:
    la compartimentul „În domeniul relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova” subpunctul 11), cuvintele „şi susţinerii diasporei moldoveneşti” se exclud;
    compartimentul „În domeniul relaţiilor internaționale, integrării europene și susținerii diasporei moldoveneşti”:
    în titlu, cuvintele „şi susţinerii diasporei moldoveneşti” se exclud;
    la subpunctul 8), cuvintele „unde este prezentă diaspora moldovenească” se exclud;
    subpunctele 10)- 21) se exclud;
    2) la anexa nr. 2, poziția „Direcţia relaţii internaţionale, integrare europeană şi diaspora” se substituie cu poziția „Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Gheorghe BREGA

    Nr. 888. Chişinău, 28 decembrie  2015.