OMM81/2015
ID intern unic:  362604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 81
din  03.09.2015
cu privire la aprobarea Metodologiei
de prioritizare a proiectelor de infrastructură
a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 2705
    În scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028),
O R D O N:
    1. Se aprobă Metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie, conform anexei.
    2. Utilizarea cu titlu de recomandare a Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie de către toate entitățile de resort implicate în planificarea financiară a sectorului și aprobarea și implementarea proiectelor de infrastructură.

    MINISTRUL MEDIULUI                                   Valeriu MUNTEANU

    Nr. 81. Chişinău, 3 septembrie 2015.


    metodologia