LPC244/2015
ID intern unic:  362629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 244
din  29.12.2015
pentru modificarea articolului 4 din Legea fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015
nr. 74 din 12 aprilie 2015
Publicat : 06.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 4
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. –  La articolul 4 alineatul (3) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art. 176),  textul „pct. 2, 3, 4” se substituie cu textul „pct. 3, 4”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 244. Chișinău, 29 decembrie 2015.