DPO1893/2015
ID intern unic:  362633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1893
din  30.12.2015
privind numirea doamnei Olga JAMBA
în funcția de judecător la Judecătoria Soroca
Publicat : 06.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 7
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Olga JAMBA se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 1893-VII. Chişinău, 30 decembrie  2015.