DPO1894/2015
ID intern unic:  362634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1894
din  30.12.2015
privind numirea doamnei Silvia SLOBODZEAN
în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni
Publicat : 06.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 8
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Silvia SLOBODZEAN se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1894-VII. Chişinău, 30 decembrie 2015.