OMFM216/2015
ID intern unic:  362657
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 216
din  28.12.2015
cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea
financiară în sistemul bugetar
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 377-391     art Nr : 1001     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    MODIFICAT
   
OMF67 din 19.04.19, MO162-166/10.05.19 art.796; în vigoare 10.06.19
    OMF31 din 18.02.19, MO76-85/01.03.19 art.408; în vigoare 01.03.19
   
OMF18 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.278; în vigoare 08.02.19
    OMF212 din 26.12.18, MO24-28/25.01.19 art.174; în vigoare 25.01.19
    OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18
   
OMF181 din 22.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1606; în vigoare 02.11.18
   
OMF 171 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art. 1528; în vigoare 01.01.19

    OMF164 din 01.10.18, MO384-395/12.10.18 art. 1492; în vigoare 01.10.18

    OMF143 din 20.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1322; în vigoare 20.08.18
    OMF127 din 16.07.18, MO295-308/10.08.18 art.1201; în vigoare 16.07.18
    OMF107 din 08.06.18, MO210-223/22.06.18 art.976; în vigoare 08.06.18
   
OMF89 din 06.04.18, MO142-148/04.05.18 art.590; în vigoare 06.04.18
   
OMF75 din 28.03.18, MO121-125/13.04.18 art.493
    OMF26 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.144; în vigoare 29.01.18
    OMFI163 din 28.12.17, MO18-26/19.01.18 art.46
   
OMF132 din 31.10.17, MO390-395/10.11.17 art.1983; în vigoare 31.10.17
    OMF109 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1446; în vigoare 25.07.17
    OMF108 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1445; îv vigoare 25.07.17
    OMF89 din 14.06.17, MO277-288/04.08.17 art.1443; îv vigoare 14.07.17
    OMF88 din 08.06.17, MO244-251/14.07.17 art.1244; în vigoare 08.06.17
    OMF100 din 21.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1209
    OMF82 din 23.05.17, MO171-180/02.06.17 art.993; în vigoare 23.05.17
    OMF70 din 20.04.17, MO144-148/05.05.17 art.843; în vigoare 20.04.17
    OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17
   
OMF137 din 31.10.16, MO19-23/20.01.17 art.60; în vigoare 20.01.17
   
OMF160 din 27.12.16, MO9-18/13.01.17 art.36; în vigoare 13.01.17
    OMF122 din 20.09.16, MO369-378/28.10.16 art.1786; în vigoare 28.10.16
   
OMF119 din 08.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1549; în vigoare 23.09.16
   
OMF99 din 21.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1248; în vigoare 05.08.16
   
OMF48 din 13.04.16, MO114-122/29.04.16 art.693; în vigoare 29.04.16


  
  NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului anexelor, sintagma „trezoreriile teritoriale” se substituie prin „trezoreriile regionale”, cu declinarea respectivă prin OMFI163 din 28.12.17, MO18-26/19.01.18 art.46    Întru realizarea prevederilor stabilite în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi a Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, conform anexei nr.1.
    - Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național, conform anexei nr.2.
    - Formularele de evidență contabilă, conform anexei nr.3.
    - Formularele rapoartelor și informațiilor, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Pct.1 modificat prin OMF100 din 21.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1209]
    2. Se abrogă:
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituțiile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16 august 2004 cu privire la aprobarea Instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe”, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2016.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                           Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 216. Chişinău, 28 decembrie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF67 din 19.04.19, MO162-166/10.05.19 art.796; în vigoare 10.06.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF31 din 18.02.19, MO76-85/01.03.19 art.408; în vigoare 01.03.19]
   
[Anexa nr.1 modificată prin OMF212 din 26.12.18, MO24-28/25.01.19 art.174; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF18 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.278; în vigoare 08.02.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF181 din 22.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1606; în vigoare 02.11.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF 171 din 05.10.18, MO 398-399/19.10.18 art. 1528; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF164 din 01.10.18, MO384-395/12.10.18 art. 1492; în vigoare 01.10.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF143 din 20.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1322; în vigoare 20.08.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF127 din 16.07.18, MO295-308/10.08.18 art.1201; în vigoare 16.07.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF107 din 08.06.18, MO210-223/22.06.18 art.976; în vigoare 08.06.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF89 din 06.04.18, MO142-148/04.05.18 art.590; în vigoare 06.04.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF26 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.144; în vigoare 29.01.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMFI163 din 28.12.17, MO18-26/19.01.18 art.46]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF132 din 31.10.17, MO390-395/10.11.17 art.1983; în vigoare 31.10.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF109 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1446; în vigoare 25.07.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF109 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1446; în vigoare 25.07.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF108 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1445; în vigoare 25.07.17]
   
[Anexa nr.1 modificată prin OMF89 din 14.06.17, MO277-288/04.08.17 art.1443; în vigoare 14.07.17]
   
[Anexa nr.1 modificată prin OMF88 din 08.06.17, MO244-251/14.07.17 art.1244; în vigoare 08.06.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF100 din 21.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1209]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF70 din 20.04.17, MO144-148/05.05.17 art.843; în vigoare 20.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF82 din 23.05.17, MO171-180/02.06.17 art.993; în vigoare 23.05.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF137 din 31.10.16, MO19-23/20.01.17 art.60; în vigoare 20.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF160 din 27.12.16, MO9-18/13.01.17 art.36; în vigoare 13.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF122 din 20.09.16, MO369-378/28.10.16 art.1786; în vigoare 28.10.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF119 din 08.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1549; în vigoare 23.09.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF99 din 21.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1248; în vigoare 05.08.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF48 din 13.04.16, MO114-122/29.04.16 art.693; în vigoare 29.04.16]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMFI163 din 28.12.17, MO18-26/19.01.18 art.46]

   
anexa nr.3_CM-18

    formular nr.OC-1


    formular nr.OC-2

    formular nr.OC-3

    formular nr.OC-4

    formular nr.OC-5

    formular nr.OC-6

    formular nr.OC-7

    formular nr.MF-1

    formular nr.MF-2

    formular nr.MF-3

    formular nr.MF-4

    formular nr.MF-5

    formular nr.MF-6

    formular nr.MF-7

    formular nr.1

    formular nr.2

    formular nr.3

    formular nr.4

    formular nr.5

    formular nr.6

    formular nr.7

    formular nr.8

    formular nr.9

    formular nr.10

    formular nr.11

    formular nr.12

    formular nr.13

    formular nr.14

    formular nr.15

    formular nr.16

    formular nr.17

    formular nr.18

    formular nr.19

    formular nr.20

    formular nr.21

    formular nr.22

    formular nr.23

    formular nr.24

    formular nr.25

    formular nr.26

    formular nr.27

    formular nr.28

    formular nr.29

    formular nr.30

    formular nr.31

    formular nr.32

    formular nr.33

    formular nr.34

    [Formularul nr.35 exclus prin OMF127 din 16.07.18, MO295-308/10.08.18 art.1201; în vigoare 16.07.18]
    [Formularul nr.35 introdus prin OMF119 din 08.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1549; în vigoare 23.09.16]

   
formular nr. NC-1

    norme metodologice

    formular nr. NC-2

    grupa de conturi 413

    formular nr. NC-3

    nota de contabilitate 3

    formular nr. NC-4

    nota de contabilitate 4

    formular nr. NC-5

    nota de contabilitate 5

    formular nr. NC-5a

    nota de contabilitate 5a

    formular nr. NC-6

    nota de contabilitate 6

    formular nr. NC-7

    corespondența 7

    formular nr. NC-8

    nota de contabilitate 8

    formular nr. NC-9

    corespondența 9

    formular nr. NC-10

    nota de contabilitate 10

    formular nr. NC-11

    nota de contabilitate 11

    formular nr. NC-12

    nota de contabilitate 12

    formular nr. NC-13

    nota de contabilitate 13

    formular nr. NC-14

    nota de contabilitate 14

    formular nr. NC-15

    nota de contabilitate 15

    formular nr. NC-16

    nota de contabilitate 16

    formular nr. NC-17

    forma FC-001-005

   
Forma FD-041
    [Forma FD-041 modificată prin OMF31 din 18.02.19, MO76-85/01.03.19 art.408; în vigoare 01.03.19]
   
[Forma FD-041 în redacția OMF212 din 26.12.18, MO24-28/25.01.19 art.174; în vigoare 25.01.19]
    [Forma FD-041 în redacția OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-041 în redacția OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

   
forma FD-042
    [Forma FD-042 în redacția OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

  
  forma FD-043
    [Forma FD-043 în redacția OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

   
Forma FD-044
    [Forma FD-044 în redacția OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-044 în redacția OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

    Forma FD-045
    [Forma FD-045 în redacția OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
   
[Anexa forma FD-045 introdusă prin OMF88 din 08.06.17, MO244-251/14.07.17 art.1244; în vigoare 08.06.17]

    [Forma FD-045 în redacția OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

   
forma FD-046
    [Forma FD-046 modificată  prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-046 în redacția OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

   
Forma FD-047
   
[Forma FD-047 în redacția OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-047 modificată prin OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

   
forma FD-048

   
forma FD-048-BL
    [Forma FD-048-BL introdusă prin OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

  
[Forma FD-049 exclusă  prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-049 în redacția OMF88 din 08.06.17, MO244-251/14.07.17 art.1244; în vigoare 08.06.17]

   
[Forma FD-050 exclusă  prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-050 în redacția OMF75 din 28.03.18, MO121-125/13.04.18 art.493]

   
[Forma FD-051 exclusă  prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-051 introdusă prin OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

   
[Forma FD-052 exclusă  prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-052 introdusă prin OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]

  
  [Forma FD-053 exclusă  prin OMF199 din 14.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1826; în vigoare 22.12.18]
    [Forma FD-053 în redacția OMF100 din 21.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1209]
    [Forma FD-053 introdusă prin OMF13 din 20.01.17, MO40-49/10.02.17 art.157; în vigoare 20.01.17]