LPО234/2015
ID intern unic:  362679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  10.12.2015
pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru
facilitarea implementării
prevederilor Actului privind îndeplinirea
obligaţiilor
fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 25
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 2014.
    Art. 2. – Ministerul Finanţelor va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Guvernul Statelor Unite ale Americii despre finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 234. Chișinău, 10 decembrie 2015.


    acord de cooperare_eng

    acord de cooperare_ro