OIFPSC1223/2015
ID intern unic:  362742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1223
din  31.12.2015
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Instrucţiunea
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 46     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    În baza art.133 alin.(1) lit.c) şi art.190 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat: Monitorul Oficial al R.M., ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr.1 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014, se expune în redacție nouă, conform anexei la prezentul Ordin.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 1223. Chişinău, 31 decembrie 2015.

   
anexa