DPO1900/2016
ID intern unic:  362763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1900
din  04.01.2016
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 32
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la asigurarea integrităţii fondului arhivistic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Lucia CREŢU      - şef al Serviciului Arhivă al Consiliului
                                                Raional Soroca;
Medalia  „Meritul Civic”
    doamnei
    Olimpiada GRIBINCEA    - şef al Serviciului Arhivă al Consiliului
                                                Raional Hînceşti
    doamnei
    Raisa PERJUN                  - şef al Serviciului Arhivă al Consiliului
                                                Raional Ocniţa
    doamnei Liudmila
    PRISECAREAN               - şef al Serviciului Arhivă al UTA Găgăuzia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1900-VII. Chişinău, 4 ianuarie 2016.