DPO1911/2016
ID intern unic:  362770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1911
din  15.01.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Ion MIDRIGAN
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 39
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecționarea procesului curativ-profilactic şi activitate organizatorică intensă, domnului Ion MIDRIGAN, medic chirurg la Asociația Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat, i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1911-VII. Chişinău, 15 ianuarie 2016.