OME1203/2015
ID intern unic:  362791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 1203
din  16.12.2015
cu privire la aprobarea modelelor actelor
de studii în învăţămîntul profesional tehnic
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 54
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1097 din 14 ianuarie 2016
Ministru_________Vladimir Cebotari    În temeiul art. 17 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi Hotărîrii Colegiului Ministerului Educației nr. 5-1 din 15 decembrie 2015, ministrul educației emite prezentul
ORDIN:
    1. Se aprobă:
    a) modelul actului de studii în învăţămîntul profesional tehnic secundar Certificat de calificare seria PTS, anexa 1;
    b) modelul actului de studii în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar Diplomă de studii profesionale seria PTP, anexa 2.
    2. Se echivalează seriile actelor de studii după cum urmează:
    a) ASP (Certificat de studii secundare profesionale) cu PTS (Certificat de calificare în învăţămîntul profesional tehnic secundar);
    b) AMS (Diplomă de studii medii de specialitate) cu PTP (Diplomă de studii profesionale în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                      Corina FUSU

    Nr. 1203. Chişinău, 16 decembrie 2015.


Anexa 1


Anexa 2