OIFPSC04/2016
ID intern unic:  362823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 04
din  15.01.2016
cu privire la abrogarea Ordinului
IFPS nr. 871 din 28.10.201
1
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 85
    În temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) din Codului fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”, în redacția Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 199 din 10 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 340-346/2525 din 18.12.2015),
ORDON:
    1. Se abrogă Ordinul IFPS nr. 871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”.
    2. Agenții economici, cărora în baza Ordinului IFPS nr. 871 din 28.10.2011 li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu atribuirea seriei și diapazonului de numere, la perfectarea facturilor fiscale vor utiliza seria și numerele atribuite pînă la epuizarea diapazonului. Solicitarea ulterioară a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se va efectua prin intermediul sistemului informatic „Comanda on-line a formularelor tipizate”, cu recepționarea recipisei în format electronic.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Ion PRISĂCARU  

    Nr. 04. Chişinău, 15 ianuarie 2016.