DPO1922/2016
ID intern unic:  362844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1922
din  26.01.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valentin ŢÎMBALIUC
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 54
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la edificarea statului de drept, merite în dezvoltarea justiţiei şi activitate organizatorică intensă, domnului Valentin ŢÎMBALIUC, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1922-VII. Chişinău, 26 ianuarie 2016.