DPO1923/2016
ID intern unic:  362845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1923
din  26.01.2016
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 55
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea la un înalt nivel profesional a măsurilor de protecţie şi pază, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    CAŢ Marius             -    colonel
    MIHAI Sorin            -    colonel;
Medalia „Meritul Militar” domnilor:
    MALACHI Ruslan    -    căpitan
    PADUCA Natalia     -    locotenent-colonel
    PLECAN Eugeniu     -    locotenent-colonel în rezervă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1923-VII. Chişinău, 26 ianuarie 2016.