EMF89/2016
ID intern unic:  362867
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
EXTRAS Nr. 89
din  29.01.2016
din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare
pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa
asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor
mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ),
auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2016

Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 89
    EXTRAS