LMF91/2016
ID intern unic:  362869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
LISTA Nr. 91
din  29.01.2016
auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG),
auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul
participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul
asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare
(AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din  16.03.2007
privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie  2016

Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 91
    LISTA