OANA1/2016
ID intern unic:  362880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDOPING
ORDIN Nr. 1
din  18.01.2016
privind aprobarea și publicarea Listei interzise
pentru anul 2016
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 101     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Conform prevederilor art. 10 al Legii nr. 185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport și art.8, pct. 8 al Hotărîrii Guvernului nr. 960 din17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidoping, directorul general al Agenției Naționale Antidoping emite prezentul
ORDIN:
    Art. 1. În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2016, în conformitate cu „Standardul Internațional Lista Interzisă – 2016 al Agenției Mondiale Antidoping”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Art. 2. Prezentul ordin intră în vigoare din data de 1 ianuarie 2016.
    Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI ANTIDOPING                             Serghei AFANASENCO

    Nr. 1-B. Chişinău, 18 ianuarie 2016.

ANEXĂ

Lista
interzisă pentru anul 2016
STANDARD INTERNAȚIONAL
    Textul oficial al Listei va fi menținut de către Agenția Mondială Antidoping (WADA) și va fi publicat în limbile engleză și franceză. În cazul existenței vreunei contradicții între versiunea în limba engleză și cea în limba franceză, va rămîne valabilă versiunea în limba engleză.
    Această Listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2016.
LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2016
CODUL MONDIAL ANTIDOPING
Valabilă de la 1 ianuarie 2016
    Conform art. 4.2.2 din Codul Mondial Antidoping toate substanțele interzise vor fi considerate „substanțe specifice” cu excepția substanțelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a și a metodelor interzise M1, M2 și M3.

SUBSTANȚE ȘI METODE INTERZISE PERMANENT

(ÎN COMPETIȚIE ȘI ÎN AFARA COMPETIȚIEI)


SUBSTANȚE INTERZISE
    S0. Substanțe neaprobate
    Orice substanță farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secțiuni ale Listei și nu are aprobarea curentă a unei autorități guvernamentale de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanțe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică ori retrase, substanțe „designer”, substanțe aprobate doar pentru uz veterinar), este interzisă permanent.
    S1. Agenți anabolici
    Agenții anabolici sînt interziși.
    1. Steroizii anabolici androgeni (SAA)
    a) SAA exogeni* includ:
    1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β, 17β-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3, 17-dionă); bolandiol (estr-4-en-3β, 17β-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3] -5α-androstan-17β-ol); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4, 17β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi-2α, 17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1 H-pirazolo[3,4,2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron(17β-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrion (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă); și alte substanțe cu structura chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).
    b) SAA endogeni** cînd s-au administrat exogen:
    - androstendiol (androst-5-en-3β, 17β-diol);  androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron. DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron, precum și metaboliții și izomerii acestora, incluzînd, dar nelimitîndu-se la:
    - 5α-androstan-3α, 17α-diol; 5α-androstan-3α, 17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α-androstan-3β, 17β-diol; 5β-androstan-3α, 17β-diol; androst-4-en-3α, 17α-diol; androst-4-en-3α, 17β –diol; androst-4-en-3β, 17α-diol; androst-5-en-3α, 17α-diol, androst-5-en-3α, 17β-diol; androst-5-en-3β, 17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β, 17β-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); androsteron-3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon; 7α-hidroxi-DHEA; 7β-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon ;
    2. Alți agenți anabolici
    Incluzînd, dar nelimitîndu-se la:
    - clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs, de exemplu, andarină sau ostarină), tibolon, zeralon și zilpaterol.

În această secțiune:

*„exogen” se referă la substanțele care, de regulă, nu sunt produse de organism în mod natural.

**„endogen” se referă la substanețele care, de regulă, sunt produse de organism în mod natural.


    S2. Hormonii peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimetice
    Sînt interzise următoarele substanțe și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):
    1. Agoniști ai receptorilor eritropoietinei:
    1.1. Agenți de stimulare a eritropoiezei (ESAs) incluzînd, de exemplu:
    - darbepoetina (dEPO);
    - eritropoietina (EPO);
    - EPO-Fc;
    - peptide mimetice EPO (EMP), de exemplu, CNTO 530 și peginesatida; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA).
    1.2. Agoniști noneritropoetici ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu:
    - ARA-290;
    - EPO asialo;
    - EPO carbamilată.
    2. Stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu, cobalt și FG-4592 și activatori ai HIF, de exemplu, argon, xenon.
    3. Gonadotropina corionică (CG) și hormonul luteinizat (LH) și factorii lor de eliberare, la bărbați, de exemplu, buserilin, gonadorelin și leuprorelin.
    4. Corticotropinele și factorii lor de eliberare, de exemplu, corticorelin.
    5. Hormonul de creștere (GH) și factorii săi de eliberare incluzînd:
    - hormonul de eliberare a hormonului de creștere (GHRH) și analogii săi, de exemplu, CJC-1295, sermorelin și tesamorelin;
    - stimulatori ai secretorilor hormonului de creștere (GHS), de exemplu, grelin și mimetice de grelin, de exemplu, anamorelin și ipamorelin;
    - peptide de eliberare ale GH (GHRPs), de exemplu, alexamorelin, GHRP-6, hexarelin și pralmorelin (GHRP-2).
    În plus, sînt interziși următorii factori de creștere:
    - factori de creștere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creștere a hepatocitelor (HGF), factorul de creștere-1 insulinic (IGF-1) și analogii săi, factori de creștere mecanici (MGFs), factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF), factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF), precum și orice alt factor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.
    S3. Beta-2 agoniști
    Toți beta-2 agoniștii, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, acolo unde este cazul sînt interziși.
    Cu următoarele excepții:
    - salbutamolul inhalat (maximum 1600 micrograme în 24 de ore);
    - formoterolul inhalat (doza maximă 54 micrograme în 24 de ore); și
    - salmeterolul inhalat, în concordanță cu regimul terapeutic recomandat de producători.
    Se consideră că prezența salbutamolului în urină, într-o concentrație mai mare de 1000 ng/mL, sau a formoterolului într-o concetrație mai mare de 40ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanței și va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedește, pe baza unui studiu farmococinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecința utilizării unei doze terapeutice inhalate de pînă la limita maximă indicată mai sus.
    S4. Hormoni și modulatori metabolici
    Următorii hormoni și modulatori metabolici sînt interziși:
    1. Inhibitori de aromatază, incluzînd, dar nelimitîndu-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol și testolactonă.
    2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERMs) incluzînd, dar nelimitîndu-se la: raloxifen, tamoxifen și foremifen.
    3. Alte substanțe antiestrogenice incluzînd, dar nelimitîndu-se la: clomifen, ciclofenil și fulvestrant.
    4. Agenți care modifică funcția (funcțiile) miostatinei, incluzînd, dar nelimitîndu-se la: inhibitori ai miostatinei.
    5. Modulatori metabolici:
    5.1 Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu, AICAR; și agoniști ai receptorilor 6 activați de proliferatorul peroxizomilor (PPAR6), de exemplu, GW 1516;
    5.2 Insuline și mimetice de insulină;
    5.3 Meldonium;
    5.4 Trimetazidina.
    S5. Diuretice și agenți mascatori
    Următoarele diuretice și agenți mascatori, precum și alte susbstanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sînt interzise.
    Inclusiv, dar nelimitîndu-se la:
    - desmopresina, probenecid, substituenți de plasmă, de esemplu, glicerol și administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon și manitol;
    - acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă și hidroclorotiazidă, triamteren și vaptani, de exemplu, tolvaptan.
    Cu excepția:
    - drospirenona, pamabrom și utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu, dorzolamida, brinzolamida);
    - administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.
    Depistarea în proba sportivului oricînd sau în competiție, după caz, a oricărei cantități a uneia din următoarele substanțe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină și pseudoefedrină, în combinație cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepția cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanță, în plus față de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.
METODE INTERZISE
    M1. Manipularea sîngelui și a componentelor sîngelui
    Sînt interzise următoarele:
    1. Administrarea sau reintroducerea oricărei cantități de sînge autolog, alogenic (homolog) ori heterolog sau de produse hematologice din celule roșii de orice origine, în sistemul circulator;
    2. Creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen.
    Include, fără a se limita la:
    Perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) și produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu, înlocuitorii de sînge pe bază de hemoglobină și produșii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepția oxigenului suplimentar.
    3. Orice formă de manipulare intravasculară a sîngelui sau componentelor sîngelui, prin mijloace fizice ori chimice.
    M2. Manipularea chimică și fizică
    Sînt interzise următoarele:
    1. Falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea și validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping;
Include, dar nu se limitează la: substituția urinei și/sau alterare, de exemplu, proteazele.
    2. Infuziile și/sau injecțiile intravenoase cu mai mult de 50 mL într-o perioadă de 6 ore, cu excepția celor efectuate în mod legitim pe parcursul internărilor în spital, al procedurilor chirurgicale sau al investigațiilor clinice.
    M3. Dopajul genetic
    Sînt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanța sportivă.
    1. Transferul de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici.
    2. Utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.

SUBSTANȚE ȘI METODE
INTERZISE ÎN COMPETIȚIE

    Pe  lîngă categoriile S0 – S5 și M1 – M3, definite mai sus, următoarele categorii sînt interzise în competiție:
SUBSTANȚE INTERZISE
    S6. Stimulente
    Toate stimulentele, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, acolo unde este cazul, sînt interzise.
    Stimulentele includ:
    a) stimulente nespecifice:
    - adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam(carfedon)]; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan.
    Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secțiune este o substanță specifică.
    b) stimulente specifice:
    Includ, dar nu se limitează la:
    - benzfetamină; cathină**; cathinonă și analogii săi, de exemplu, mefedrona, metedrona și α-pirolidinovalerofenonă; dimetilamfetamină; efedrină***; epinefrină**** (adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***; metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenetilamină și derivații săi; fenmetrazină; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****; selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); tuaminoheptan; și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).
    Cu excepția:
    - clonidinei;
    - derivaților de imidazol pentru uz local/oftalmic și a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe anul 2016*
    _____________
    *Bupropion, cafeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrol și sinefrina: aceste substanțe sunt incluse în Programul de monitorizare pe anul 2016 și nu sînt considerate substanțe interzise.
    **Cathina: interzisă cînd concentrația sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.
    ***Efedrina și metilefedrina: interzise, atunci cînd concentrația oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.
    ****Epinefrina (adrenalina): nu este interzisă în administrarea locală de exemplu, nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenții anestezici locali.
    *****Pseudoefedrina: interzisă cînd concentrația sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.
    S7. Narcotice
    Sînt interzise următoarele:
    - buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil și derivații săi, hidromorfină, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină și petidină.
    S8. Canabinoide
    Sînt interzise:
    - natural (de exemplu, canabis, hașiș și marijuana) sau sintetic delta 9-tetrahidrocanabinol (THC);
    - canabimimeticele, de exemplu, ierburile „Spice”, JWH-018, JWH-073, HU-210.
    S9. Glucocorticosteroizi
    Toți glucocorticosteroizii sînt interziși în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.

SUBSTANȚE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI

    P1. Alcool
    Alcoolul (etanolul) este interzis numai în competiție, în sporturile menționate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analiza respirației și/sau a sîngelui. Pragul de infracțiune doping este echivalent cu o concentrație de alcool în sînge de 0.10g/L.
    - Sporturi de aer (FAI)
    - Tir cu arcul (WA)
    - Automobilism (FIA)
    - Bărci cu motor (UIM)
    P2. Beta-blocante
    Beta-blocantele sunt interzise doar în competiție, în următoarele sporturi, iar acolo unde este menționat și „în afara competiției”:
    - Tir cu arcul (WA)*
    - Automobilism (FIA)
    - Biliard (toate disciplinile) (WCBS)
    - Darts (WDF)
    - Golf (IGF)
    - Tir (ISSF, IPC)*
    - Schi/Snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe și snowboard halfpipe/big air
    - Sporturi subacvatice (CMAS) în apnea cu greutate constantă cu sau fără palme, apnea dinamică cu sau fără palme, apnea cu imersie liberă, apnea „jump blue”, vînătoare subacvatică, apnea statică, tir cu harponul și apnea cu greutate variabilă.
    _____________
    *Interzise și în afara competiției
    Beta-blocantele includ, dar nu sînt limitate la următoarele:
    - acebutolul, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol și timolol.