OMS1048/2015
ID intern unic:  362985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1048
din  31.12.2015
сu privire la înregistrarea de stat
a suplimentelor alimentare
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 148
    În conformitate cu prevederile art.24 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI  din  3 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67/183 din 3 aprilie 2009), ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 538  din  2 septembrie 2009  pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.138-139/603 din 8 septembrie 2009), ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.263 din 30 martie 2014 „Cu privire la implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009”, în baza deciziei pozitive a Comisiei de experţi pentru evaluarea materialelor în vederea înregistrării suplimentelor alimentare, substanţelor cu scop nutriţional sau fiziologic, plantelor şi preparatelor din plante, destinate fabricării suplimentelor alimentare din cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (proces–verbal nr. 37 din 17 decembrie 2015), şi în temeiul pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,
O R D O N:
    1. A înregistra şi a permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produsului cu destinaţia suplimente alimentare  Pau D’Arco with Selenium, Coral Chlorella, Assimilator, producător – Bio International, Inc pentru Coral Club Intern, Inc., or.California SUA.
    2. A include produsele Pau D’Arco with Selenium, Coral Chlorella, Assimilator în Lista suplimentelor alimentare înregistrate.
    3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Aliona Serbulenco, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                    Ruxanda GLAVAN

    Nr. 1048. Chişinău, 31 decembrie 2015.