HBN9/2016
ID intern unic:  363033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 9
din  28.01.2016
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor
Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 194     Data intrarii in vigoare : 28.01.2016
    În temeiul art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul asupra inflației nr.1, 2016, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual.
    2. Se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                          Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 9. Chişinău, 28 ianuarie 2016.