DPO1935/2016
ID intern unic:  363044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1935
din  03.02.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Piotr POPOVICI
Publicat : 09.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 31     art Nr : 70
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Piotr POPOVICI, ex-director al fostei Şcoli-internat nr.1 din municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1935-VII. Chişinău, 3 februarie 2016.