HGO103/2016
ID intern unic:  363128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 103
din  10.02.2016
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Marin GOSPODARENCO
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 124
    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte domnul Marin GOSPODARENCO în funcţia de director general al Biroului Naţional de Statistică.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Nr. 103. Chişinău, 10 februarie 2016.