OMAIAC12/2016
ID intern unic:  363149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 12
din  28.01.2016
cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole
pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 207
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr. 57 din 10.03.2006 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2006, nr. 64-68, art. 193) şi Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată prin Hotărirea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 393) şi în baza solicitării Asociaţiei Vitivinicole a Regiunii Delimitate „Codru”, referitor la includerea în componenţa asociaţiei respective a unor întreprinderi din centrele vitivinicole Teleneşti, Raşcov, Făleşti, Bălţi, Dubăsari şi Tiraspol,
ORDON:
    1. Se aprobă delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată „Valul lui Traian”, „Ştefan-Vodă” şi „Codru”, conform hărţii anexate.
    2. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului va acorda asistenţă Asociaţiei Vitivinicole a Regiunii Geografice Delimitate „CODRU” în vederea operării modificărilor de rigoare în actele de constituire a acesteia.
    3. Se abrogă Ordinul MAIA nr. 105 din 10.06.2011 „Cu privire la aprobarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată”.
    4. Prezentul ordin se publică în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării ordinului se pune în sarcina şefului Direcţiei politici de piaţă in sectorul vitivinicol (dl Petru Avasiloaie).

    MINISTRUL AGRICULRURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                       Eduard GRAMA

    Nr. 12. Chişinău, 28 ianuarie 2016.

Anexă
la Ordinul MAIA al RM
nr. 12 din 28 ianuarie 2016


HARTA
delimitării ariilor geografice vitivinicole
pentru producerea vinurilor cu indicație geografică protejată
"VALUL LUI TRAIAN", "ȘTEFAN - VODĂ" și "CODRU"