HCEC4387/2015
ID intern unic:  363184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4387
din  08.12.2015
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Saharna Nouă, raionul Rezina
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 235     Data intrarii in vigoare : 08.12.2015
    Secretarul Consiliului comunal Saharna Nouă, raionul Rezina, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Macrii Maria aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Saharna Nouă îi revine candidatului supleant Spătaru Sergiu de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 25 iunie 2015.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
    1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Macrii Maria aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Saharna Nouă.
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Saharna Nouă, raionul Rezina, candidatului supleant Spătaru Sergiu de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    3. Se preavizează consilierul Spătaru Sergiu asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                          Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                            Andrei Volentir

    Nr. 4387. Chişinău, 8 decembrie 2015.